some image

Vår branschorganisation

Om BOTI

BOTI:s (BranschOrganisationen för TeknikInformation) ändamål är att genom samverkan mellan teknikinformerande företag och organisationer lyfta potentialen med bra teknikinformation på nationell och internationell nivå och skapa större kunskap om och en positiv inställning till branschen.

Läs mer om BOTI

Om vår bransch

Vad menas med teknikinformation? Är det en ”egen” bransch eller är det bara en delmängd av något annat? Läs mera här hur vi inom BranschOrganisationen för TeknikInformation ser på saken!

Läs mer om vår bransch

Medlemskap

Alla företag och organisationer med professionell verksamhet att hantera teknisk information kan bli medlemmar. Läs mera här om BOTI:s medlemmar och hur man kan bli medlem.

Läs mer om medlemskap

Våra Nyheter